LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG ĐỨC

LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG ĐỨC

Trình độ

Số buổi

Mục tiêu khóa học

A1

2 tháng

A1.1

20 buổi

 • Giao tiếp ở mức độ cơ bản nếu người đối thoại nói chậm và rõ
 • Giới thiệu bản thân và những người khác
 • Hỏi thông tin cá nhân cơ bản
 • Hiểu và sử dụng được những từ/ cụm từ/ câu quen thuộc, thông dụng hàng ngày

A1.2

20 buổi

A2

2 tháng

A2.1

20 buổi

 • Hiểu và sử dụng câu và cấu trúc câu thông dụng trong những tình huống hàng ngày.
 • Có khả năng giao tiếp trong các tình huống đơn giản, thường gặp.
 • Có khả năng miêu tả về nơi xuất thân, quá trình học tập, môi trường xung quanh ở mức độ đơn giản. Ngoài ra, bạn có thể diễn đạt hững thứ liên quan đến nhu cầu trực tiếp của bạn trong một số bối cảnh hàng ngày.
 • Hiểu được những ý chính khi nghe, nếu người đối thoại nói rõ ràng bằng tiếng phổ thông. Nếu nội dung câu chuyện liên quan đến các vấn đề quen thuộc như công việc, trường học, giải trí… bạn có thể nắm ý một cách dễ dàng.

A2.2

20 buổi

B1

2 tháng

B1.1

20 buổi

 • Hiểu những văn bản dài và khó, tóm tắt được những ý chính.
 • Nói trôi chảy mà không gây cảm giác về việc phải dừng lại để chọn lựa từ ngữ.
 • Sử dụng ngôn ngữ trong đời sống xã hội, nghề nghiệp và nghiên cứu một cách hiệu quả và linh hoạt.
 • Diễn đạt những mối quan hệ phức tạp một cách rõ ràng và chi tiết.

B1.2

20 buổi

B2

2 tháng

B2.1

20 buổi

 • Hiểu nội dung chính của các văn bản phức tạp về chủ đề cụ thể và trừu tượng, cũng như các cuộc thảo luận trong lĩnh vực chuyên môn
 • Giao tiếp tự nhiên và trôi chảy trong một cuộc trò chuyện bình thường với người bản xứ
 • Bày tỏ ý kiến của bạn về các vấn đề hiện tại một cách rõ ràng và chi tiết

B2.2

20 buổi

Đăng ký tư vấn
Copyright 2020 © Eduglobal
Design by Aptech