LỊCH THI B1 GOETHE VÀ ÖSD 2020

LỊCH THI B1 GOETHE VÀ ÖSD 2020

Lịch thi tiếng Đức B1 Goethe tại Hà Nội

Ngày thi Hạn cuối đăng ký trực tiếp Hạn cuối đăng ký online
12. - 13.05.2020 04.05.2020 27.04.2020
09. - 10.06.2020 2905.2020 26.05.2020
14.-15.07.2020 06.07.2020 01.07.2020
04.-05.08.2020 27.07.2020 22.07.2020
15. - 16.09.2020 07.09.2020 01.09.2020
13. - 14.10.2020 05.10.2020 30.09.2020
10. - 11.11.2020 02.11.2020 28.10.2020
08. - 09.12.2020 26.11.2020 23.11.2020

Lịch thi tiếng Đức B1 Goethe tại Hồ Chí Minh

Ngày thi Hạn cuối đăng ký trực tiếp
06. - 07.01.2020 19.12.2019
10. - 11.02.2020 13.01.2020
24. - 25.02.2020 10.02.2020
11. - 12.03.2020 26.02.2020
23. - 24.03.2020 09.03.2020
06. - 07.04.2020 18.03.2020
20. - 21.04.2020 06.04.2020
05. - 06.05.2020 17.04.2020
18. - 19.05.2020 04.05.2020
02. - 03.06.2020 18.05.2020
15. - 16.06.2020 29.05.2020
01. - 02.07.2020 17.06.2020
22. - 23.07.2020 08.07.2020
03. - 04.08.2020 20.07.2020
18. - 19.08.2020 04.08.2020
07. - 08.09.2020 21.08.2020
21. - 22.09.2020 07.09.2020
05. - 06.10.2020 21.09.2020
02. - 03.11.2020 19.10.2020
16. - 17.11.2020 02.11.2020
01. - 02.12.2020 17.11.2020
14. - 15.12.2020 30.11.2020

Lịch thi tiếng Đức ÖSD 2020

Thời gian thi Hạn đăng ký
Đợt 1 20. - 23.02 13.02
Đợt 2 05. - 08.03 27.02
Đợt 3 02. - 05.04 26.03
Đợt 4 05. - 09.05 30.04
Đợt 5 18. - 21.06 11.06
Đợt 6 20. - 24.08 13.08
Đợt 7 01. - 04.10 24.09
Đợt 8 12. - 15.11 05.11
Đợt 9 17. - 20.12 10.12

 

Đăng ký tư vấn
Copyright 2020 ©
Design by Aptech