LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 04/ 2020

Lịch khai giảng các khoá tiếng Đức tại eduGLOBAL trong tháng 04 năm 2020 như sau:

Lớp Khai giảng Buổi học Thời gian học
A1.1 06/04 Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Chiều: 14:00 – 16:30
A1.2 13/04 Thứ 2,3,4,5,6 Sáng 8:00 – 10:30
B1.1 13/04 Thứ 2,3,4,5,6 Chiều: 14:00 – 16:30
B2.1 06/04 Thứ 2,3,4,5,6 Sáng: 8:00 – 10:30
B2.2 05/04 Thứ 2,3,4,5,6 Sáng: 8:00 – 10:30
Ôn B1 13/04 Thứ 2,3,4,5,6 Sáng: 8:00 – 10:30
Ôn APS 30/03 Thứ 2,3,4,5,6 Tối 18:00 – 20:00
Phonetik 14/04 Thứ 3,5,7 Tối 18:00 – 20:00
Đăng ký tư vấn
Copyright 2020 ©
Design by Aptech