LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 03/ 2020

Lịch khai giảng các khoá tiếng Đức tại eduGLOBAL trong tháng 03 năm 2020 như sau.

Lớp Khai giảng Buổi học Thời gian học
A1 16/03 Thứ 2, 4, 6 Tối 18:00 – 20:00
A1 Cấp tốc 18/03 Thứ 2,3,4,5,6 Sáng 8:00 – 10:30
A2.2 Cấp tốc 16/03 Thứ 2,3,4,5,6 Chiều: 14:00 – 16:30
B1.2 Cấp tốc 16/03 Thứ 2,3,4,5,6 Sáng: 8:00 – 10:30
Ôn B1 Cấp tốc 02/03 Thứ 2,3,4,5,6 Sáng: 8:00 – 10:30
Chiều 14:00 – 16:30

 

Liên hệ đăng ký học:

Hotline: 0848 966 898

Email: contact.eduglobal@gmail.com

Đăng ký tư vấn
Copyright 2020 ©
Design by Aptech