FREIE UNIVERSITÄT BERLIN - MỘT TRONG BỐN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU TẠI BERLIN

 FREIE UNIVERSITÄT BERLIN -

MỘT TRONG BỐN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU TẠI BERLIN

Đại học FU Berlin được thành lập vào năm 1948 và có trụ sở chính và khuôn viên trung tâm tại Berlin-Dahlem. Dựa trên số lượng sinh viên đang theo học tại đây, thì đây là một trong 20 trường đại học lớn nhất ở Đức.

Khuôn viên trường Đại học

Freie Universität Berlin đã đạt được ba thành công trong cuộc thi xuất sắc của liên bang và tiểu bang. Theo kết quả của cuộc thi mới nhất giữa các trường đại học Đức, "Chiến lược xuất sắc", nó sẽ được tài trợ như một phần của Liên minh Đại học Berlin từ năm 2019 trở đi. Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin và Technische Universität Berlin, cũng như Charité với tư cách là một giảng viên y khoa chung của Freie Universität và Humboldt-Universität, đã kết hợp với nhau trong mạng lưới trường đại học tại Berlin. Freie Universität là trường đại học duy nhất ở Berlin và là một trong sáu trường đại học trên toàn quốc được công nhận là trường đại học xuất sắc trong cả hai vòng của cuộc thi trước đó "Sáng kiến ​​xuất sắc" vào năm 2006, 2007 và 2012.

Lối vào khu thư viện

Đại học FU Berlin cung cấp hơn 150 khóa học với một loạt các môn học tại mười một khoa và bốn học viện trung ương. Charité - Đại học Berlin là khoa y chung của Đại học Tự do Berlin và Đại học Humboldt của Berlin.

Trường Nghiên cứu Dahlem (DRS) tạo thành mái nhà tại Đại học FU Berlin, theo đó các chương trình tiến sĩ có cấu trúc nổi bật được nhóm lại. Với việc thành lập DRS, Đại học FU Berlin đã đi một con đường mới trên toàn quốc trong giáo dục sau đại học để cung cấp cho các nhà nghiên cứu trẻ những điều kiện tốt nhất cho sự phát triển học thuật của họ.

Tại trường đại học này các chiến lược thúc đẩy sinh viên bậc tiến sĩ và sau tiến sĩ được phát triển mạnh, cũng như nghiên cứu trong các mạng lưới liên ngành và quốc tế, và thành lập các trường đại học hoặc cao đẳng cũng như các sáng kiến ​​mới. Trường được quốc tế biết đến nhờ các nghiên cứu về y học và xã hội học cũng như lĩnh vực khoa học tự nhiên và đời sống.

Thư viện

Ngày nay, Freie Universität được kết nối tốt trên toàn thế giới với khoảng 100 trường đại học đối tác,  khoảng 330 đối tác đại học trong mạng lưới Erasmus và khoảng 45 quan hệ đối tác với các viện nghiên cứu.

Khoa Xã hội

Hàng năm, khoảng 600 nhà nghiên cứu quốc tế tại Freie Universität đóng góp vào sự đa dạng trong giảng dạy và nghiên cứu ở đây. Năm văn phòng liên lạc của Freie Universität ở nước ngoài được thành lập năm 2007, tại Cairo, Moscow, New Delhi, São Paulo và Bắc Kinh, đang dẫn đầu cho một chất lượng hợp tác quốc tế mới.

Đăng ký tư vấn
Copyright 2020 ©
Design by Aptech