Đào tạo tiếng Đức tại eduGLOBAL

Chương trình học ở eduGLOBAL không chỉ để học ngoại ngữ , mà còn để làm quen với một nền văn hoá. Một cuộc nói chuyện nhỏ sẽ giúp chúng tôi chọn một khóa học thích hợp với bạn. Sau mỗi một kì thi chứng chỉ chúng tôi sẽ có những bài test và khóa học riêng giúp bạn có thể hòa nhập tốt nhất tại Đức

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA CHÚNG TÔI

- Thường xuyên được bổ xung những kiến thức mới nhất từ các công trình nghiên cứu về giảng dạy và học tập.

- rất đa dạng và năng động. Nói, nghe, đọc và viết được tập luyện trong những tình huống gần với cuộc sống với các tài liệu sinh động.

- luôn nóng hổi tính thời sự và mang tính đa văn hoá. Những chủ đề về đất nước, con người, những dự án (trên Internet) và các yêu cầu tra cứu tạo điều kiện để học viên tham khảo và trải nghiệm văn hoá bằng tiếng Đức.

- Ngôn ngữ dùng trong giờ học ngay từ giờ học đầu tiên là tiếng Đức.

- Hình thức học của chúng tôi cung cấp các bài học sáng tạo và linh hoạt.

HỆ THỐNG KHOÁ HỌC CỦA CHÚNG TÔI

- Bao gồm sáu cấp học theo Khung chuẩn chung về đào tạo ngôn ngữ của Cộng đồng châu Âu. Vì vậy, kiến thức ngoại ngữ bạn học được trong các khoá học của chúng tôi có thể đo lường được một cách khách quan và có thể so sánh trong môi trường quốc tế.

CÁC CÔ GIÁO VÀ CÁC THẦY GIÁO CỦA CHÚNG TÔI

- Được đào tạo chuyên ngành để dạy môn ngoại ngữ Tiếng Đức. Nền tảng của chương trình đào tạo và chương trình đào tạo nâng cao là chương trình DLL – Học để dạy tiếng Đức, là một chương trình do các chuyên gia của viện Goethe và các nhà nghiên cứu khoa học cùng soạn thảo.

- Có nhiều kinh nghiệm trong việc cộng tác với người từ các quốc gia và các nền văn hoá khác nhau.

- Thường xuyên được chúng tôi đào tạo nâng cao và vì vậy họ luôn có những kiến thức mới nhất trong việc truyền bá ngoại ngữ Tiếng Đức.

- Luôn thông báo cho bạn biết về kết quả học tập của bạn và tư vấn bạn nên tiếp tục học như thế nào để có kết quả tốt nhất.

CÁC Bài kiểm tra TIẾNG ĐỨC CỦA CHÚNG TÔI

  - Đề thi của chúng tôi đồng nhất đề và cách thức thi của viện Goethe và Telc.

  - Mỗi bài thi đều được chấm chéo điểm giữa các giáo viên để điểm số được khách quan và phản ánh đúng thực lực của học viên nhất.

NHỮNG ĐIỂM MẠNH CỦA CHÚNG TÔI

- Bạn được trải nghiệm mọi mặt của nước Đức. Tham gia khoá học tiếng Đức ở eduGLOBAL bạn sẽ được tiếp cận với các thư viện và các trung tâm đa phương tiện của chúng tôi cũng như được tham gia vào rất nhiều những chương trình, sự kiện văn hoá.

- Bạn được sử dụng miễn phí các tài nguyên và các kênh tài liệu của chúng tôi. Cũng như ôn luyện và giao lưu với các thành viên khác.

- Sự hài lòng của khách hàng là một trong những mục đích quan trọng nhất của chúng tôi. Vì thế kênh thông tin kết nối giữa trung tâm, học viên, giáo viên, phụ huynh luôn được thiếp lập và hoạt động.

Đăng ký tư vấn
Copyright 2020 ©
Design by Aptech